Извештај за 2022-2023. годину

  •  Зденка Вугделија
  •  19.09.2023.
  • Извештај о годишњем плану рада

Извештајо реализацији годишњег плана рада за 2022-2023. годину налази се на следећем линку: 

 

https://docs.google.com/document/d/10RKlCj-7qhy8UqmbUwmWJ-dfslmVtgfp/edit