Запослени

 • Борислав Станић (Nastavnik, Српски језик)
 • Зденка Вугделија (Nastavnik, Енглески језик)
 • Мирјана Кескеновић (Učiteljica, Продужени боравак)
 • Михаило Јовишевић (Вероучитељ, Православни веронаук)
 • Сузана Николић (Директор, Директор)
 • Андреа Нађ Герег (Наставник, Мађарски језик)
 • Анита Такач Трукли (Наставник, Немачки језик)
 • Бранко Давидовић (Наставник, Информатика и рачунарство)
 • Бранко Давидовић (Наставник, Информатика)
 • Бранко Давидовић (Наставник, Техника и технологија)
 • Горан Капун (Наставник, Математика)
 • Горан Капун (Наставник, Физика)
 • Дако Дамјановић (Наставник, Физичко васпитање)
 • Ладислав Тамаши (Наставник, Музичка култура)
 • Младен Неорчић (Наставник, Биологија)
 • Роберт Дамјановић Чокић (Наставник, Историја)
 • Сергеј Радуловић (Наставник, Ликовна култура)
 • Татјана Којић (Наставник, Географија)
 • Тереза Војнић Кортмиш (Наставник, Хемија)
 • Ивана Меанџија (Педагог, Педагог)
 • Љиљана Павић (Учитељица, Четврти разред)
 • Миланка Цвијић (Учитељица, Први разред)
 • Славица Батиница (Учитељица, Трећи разред)
 • Славица Бијелић (Учитељица, Други разред)