Правилник

  •  Зденка Вугделија
  •  22.01.2021.
  • Правилници

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ "Боса Милићевић" у Новом Жеднику налази се у прилогу.